Actie Kerkbalans 2020

Kerkbalans is de landelijke geldwerving van de kerken. Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de landelijke wervingscampagne “Actie Kerkbalans” gehouden. (tekst loopt door onder de foto)

Geef voor je kerk


Als we aan een kerk denken, denken we vaak aan het gebouw. Maar een kerk is veel meer dan dat. Het is een gemeenschap van mensen.

Zo is onze kerk ook een gemeenschap van mensen. We zijn een gemeenschap van mensen die elkaar ontmoeten tijdens kerkdiensten, maar ook tijdens gesprekskringen, pastorale bezoeken, jeugdactiviteiten, filmavonden enz. Mensen die zich laten inspireren en elkaar inspireren door de verhalen uit de bijbel.

In onze kerk zijn er twee betaalde krachten werkzaam, een predikant en een ouderenwerker. Maar daarnaast mogen we binnen onze Gemeente rekenen op vele vrijwilligers. Gemeenteleden die als vrijwilligers werkzaam zijn op allerlei gebieden. Om maar enkele dingen te noemen: ze bezoeken ouderen, leiden jeugdclubs, vervullen kostersdiensten, organiseren de jaarlijkse rommelmarkt. Vrijwilligers werken binnen de diaconie
aan de zorg voor de medemens of zorgen dat het “zakelijke (financiële) gedeelte” van de kerk geregeld is.
 

Met dit werk is onze kerk ook in 2020 een belangrijke plek in de samenleving.


Met uw steun kunnen we dat blijven. Juist in een tijd waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen is het belangrijk om een gemeenschap te zijn waar mensen altijd welkom zijn. Uw financiële steun is daarbij van onschatbare waarde.
 

Uw financiële steun is daarbij van onschatbare waarde.


In de kerk wordt niet veel over geld gesproken. Wellicht omdat geld een gevoelig onderwerp is in onze maatschappij, een noodzakelijk “kwaad”. Maar om te blijven doen, wat we nu doen voor 2020 en de verdere toekomst blijft geld nodig. Uw financiële steun is en blijft van onschatbare waarde.

Elk jaar weer. En daarom doen we als Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading  jaarlijks mee met Aktie Kerkbalans. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Doe mee met Aktie Kerkbalans.
 

Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Doe mee met Aktie Kerkbalans.


Eind januari zullen vele vrijwilligers weer bij u aan de deur komen om een enveloppe af te geven én uw antwoord weer op te halen.
Bent u niet thuis? Doe dan uw antwoord op Aktie Kerkbalans in de brievenbus van de kerk.

Onze kerk beschikt niet over automatische incasso. Wij vragen u gedurende het jaar uw bijdrage zelf over te maken op NL 08 INGB 0000 102502 ten name van Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. En bent u in het loop van 2020 lid geworden van onze gemeente én u wilt uw financiële steentje bijdragen? Dan kunt u uw bijdrage doen op bovenstaand rekeningnummer.

Zonder vrijwilligers geen kerk. Wilt u niet alleen financieel uw steentje bijdragen, maar ook uw talent inzetten voor de kerk? Onze gemeente heeft verschillende werkgroepen waar we uw hulp vast goed kunnen gebruiken. Wilt u hierover meer informatie?
Neem dan contact op met een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of mail naar cvk@pknmaartensdijk.nl
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk