Zondagsbrief

Zondagsbrief
Download de zondagsbrieven uit 2019
lees meer »
 
BIJEEN BIJEEN

Download de Bijeen van 2020

 
Beleidsplan 2020-2024 Beleidsplan 2020-2024


De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).

Het plan heeft de volgende hoofdstukken en is opgesteld voor de periode 2020-2024: 
 • Beschrijving van de gemeente
 • Missie en visie
 • Organisatie
 • Gemeente zijn
 • De erediensten
 • Pastoraat
 • Diaconie
 • Jeugd en jongerenwerk / kinderleerhuis
 • College van kerkrentmeesters
 • Inrichting kerkzaal Ontmoetingskerk
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Tot Slot
Mocht u een papieren versie op prijs stellen, wilt u dat dan aangeven bij de scriba. 

Eric Kuyvenhoven
Spechtlaan 13 Maartensdijk
telefoonnummer 0346-211804,
email
 
Uit de Kerkenraad (april 2020) Uit de Kerkenraad (april 2020)
Op 2 maart heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: De puntjes op de i
- Werk aan gebouwen en inrichting
- Evaluaties


 
lees meer »
 
Corona-virus Corona-virus

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. Alle activiteiten tot en met mei zijn afgelast. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid, het RIVM, de GGD en de PKN. Wel houden wij internet-kerkdiensten en kunt u zich inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief.
 
Uit de Kerkenraad (maart2020) Uit de Kerkenraad (maart2020)
Op 3 februari heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: De puntjes op de i
- Werk aan gebouwen en inrichting
- Evaluaties


 
lees meer »
 
Om te beginnen (maart 2020) Om te beginnen (maart 2020)
Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Ds. René Alkema
Ik kan niet begrijpen dat mensen soms alleen maar aan zichzelf kunnen denken. Dat ze totaal geen compassie hebben voor de wereld om zich heen -zeker als die wereld anders is dan hun eigen wereld.

Soms vertellen mensen waarom ze veertig dagen vasten - waarom ze een tijdlang minder computeren -minder winkelen - minder TV kijken -minder vlees eten -minder luxe leven.

lees meer »
 
MUGGEN ZIFTEN MUGGEN ZIFTEN
MUGGEN ZIFTEN is een bijdrage van Eduard Veroef in de Bijeen van Februari

Het werkwoord ‘ziften’ wordt niet vaak meer gebruikt behalve in de samenstelling die ik hierboven zette. En die uitdrukking betekent zoveel als ‘op alle slakken zout leggen’, bij de kleinste details stilstaan enz. Niemand van u zal verbaasd zijn als ik u beken dat dat helemaal bij mij past ....

maar deze keer wil ik uw aandacht vragen voor een klein detail dat veelal over het hoofd gezien wordt, maar dat toch wel van belang is.

lees meer »
 
Uit de Kerkenraad (februari 2020) Uit de Kerkenraad (februari 2020)
Op 6 januari heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: Gebouwen en inrichting

 
lees meer »
 
Om te beginnen (februari 2020) Om te beginnen (februari 2020)
Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Ds. René Alkema
Afgelopen maand nam een collega-predikant afscheid van zijn gemeente. Daarbij bood hij zijn gemeente (en belangstellenden) een zondagmiddagconcert aan van Zijlstra.

dan wordt je bijna uitgenodigd om in zo’n tekst meer te horen dan zomaar wat woorden

lees meer »
 
Bericht van overlijden Janna Land-Muijs Bericht van overlijden Janna Land-Muijs
Bericht van overlijden 

Janna Land-Muijs
* Snelrewaard, 14 februari 1931
† Maartensdijk, 21 januari 2020

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 25 januari om 12.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 11.15 uur gelegenheid tot condoleren. Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Ontmoetingskerk.

De rouwkaart kunt u hier inzien. 
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de landelijke wervingscampagne “Actie Kerkbalans” gehouden.  Ook op onze vrijwilligers wordt een beroep gedaan. Want de mensen die de Bijeen bij u in de bus doen, brengen ook de enveloppe voor Actie Kerkbalans bij u langs. We wensen onze vrijwilligers veel succes!
....
lees meer »
 
Kantelpunt en Kiezen Kantelpunt en Kiezen
In de BIJEEN schrijft Eric elke maand een stuk.

Vaak wordt gesproken over de donkere dagen voor Kerst. Net voor Kerst ligt de kortste dag, wat mij betreft kan je de kortste dag maar weer gehad hebben. Voor mij is het een kantelpunt.

Voor mij is het een kantelpunt.

Als ik er aan denk vraag ik aan anderen net na de kortste dag of je het al kan merken dat het eerder licht begint te worden. Dat is mijn manier om duidelijk te maken dat het lengen van de dagen weer is begonnen, we afscheid nemen van de donkere tijd.
...
lees meer »
 
De papieren zondagsbrief in 2020 De papieren zondagsbrief in 2020
Al ruim een jaar gebruiken we in de Ontmoetingskerk de beamer voor de liturgie en de mededelingen. En dit wordt als zeer prettig ervaren. Voorafgaand aan de dienst worden via de beamer de mededelingen gedaan en tijdens de dienst zingen we de liederen uit volle bost mee.  De mededelingen én de liturgie is informatie die u dus ook op de Zondagsbrief aantreft. Echter, nu de beamer tijdens de dienst frequent gebruikt wordt, zal het aantal Zondagsbrieven afnemen.

De functie van de Zondagsbrief is niet meer “iedereen heeft er een tijdens de dienst”, want alle informatie komt tot u via de beamer, maar het krijgt de functie “extra informatie voor achteraf”.

We begrijpen, dat op de Zondagsbrief informatie kan staan die u graag nog even nodig heeft. Bijvoorbeeld een adres om een kaartje te sturen NAAR een gemeentelid. Met deze reden zullen er een 20-tal Zondagsbrieven op de tafel liggen, die na afloop meegenomen kan worden. Ook is de Zondagsbrief via de website www.pknmaartensdijk.nl te raadplegen.

Zo willen we in 2020 meer Maatschappelijk Verantwoord Kerken

Zo willen we in 2020 meer Maatschappelijk Verantwoord Kerken. Want waarom papieren liturgie (boekjes), als we ook alles via de beamer doen? En wilt u bijv. een kerst of paasliturgie voor naslagwerk mee naar huis nemen, dan liggen er vast een aantal om mee te nemen.
 
Uit de Kerkenraad (december 2019) Uit de Kerkenraad (december 2019)
Op 2 december heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Pastoraat in het beleidsplan
- Begroting Diaconie 2020
- naar Ghana

 
lees meer »
 
Om te beginnen (december 2019) Om te beginnen (december 2019)
Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Ds. René Alkema
Midden in de nacht -aan het begin van (weer) een nieuw jaar, gaat bij ons thuis altijd een fles prosecco open. En terwijl we de wijn inschenken en opdrinken, wensen we elkaar het beste voor het nieuwe jaar. Proost! Op het nieuwe jaar!

Proost! Op het nieuwe jaar!

lees meer »
 
Jaarlijkse fruitbakjes op dankdag Jaarlijkse fruitbakjes op dankdag

Zaterdag 9 november gingen een aantal vrijwilligers aan de slag met het samenstellen van de jaarlijkse fruitbakjes tbv dankdag. Ruim 60 bakjes werden gevuld met het ingezamelde fruit en lekkernijen. Op zondag 10 november worden deze bakjes na afloop van de dienst door gemeenteleden bezorgd bij ouderen, mantelzorgers, etc. Mooi om te zien dat zoveel mensen zich hier voor in zetten.