BIJEEN

Download de Bijeen van 2020

begroting Diakonie 2021

Begroting 2021 Diakonie 
Het College van Diakenen heeft de begroting 2021 opgesteld. Onderstaand vindt u een verkorte weergave hiervan, met een korte toelichting. Mocht u de uitgebreide begroting in willen zien kunt u contact opnemen met de penningmeester M. Verheul-Burger. De begroting 2021 laat een klein negatief resultaat zien, waarmee de liquiditeiten en vermogen van de Diakonie zullen afnemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2021 minder collecten ten gunste van de Diakonie zijn bestemd. De vaste kosten blijven in lijn of stijgen licht. Gezien het positieve vermogen en de huidige situatie rondom Covid-19, waarbij aandacht voor de medemens heel hard nodig is, maken we de keuze om niet minder uit te geven aan de acties en activiteiten en wordt daarmee een beperkt negatief resultaat verwacht. 

 

Nieuws over de diensten.

8-10-2020: Nieuw: aanmelden voor een dienst
De corona-maatregelen zijn aangescherpt. Dat heeft consequenties voor onze kerk Daarnaast zijn nog steeds  de algemene huisregels van toepassing. Klik op dit bericht voor alle informatie.

7-12-2020: Nieuw: kleine aanpassingen in het gebruiksplan (versie 4.0) zijn doorgevoerd.
 

Doop- en gezinsdienst 18 oktober

Op 18 oktober hopen we de kinderen in de kerk te zien. We organiseren speciaal voor hen en anderen een gezinsdienst. In die dienst wordt ook gedoopt. We zorgen er voor dat er genoeg plaats is voor wie wil komen.

Filmavond 10 oktober

A.s. zaterdag 10 oktober beginnen we weer met de filmavonden in de Ontmoetingskerk. In de nieuwe bijeen kunt lezen dat we met Darkest hour (2017) beginnen -een film over Sir Winston Churchill. U bent welkom op 10 oktober -vanaf 19.45 uur (zaal open om 19.30 uur)-op groot scherm in de Ontmoetingskerk -met de nodige afstand tussen de aanwezige filmkijkers. We vragen een kleine bijdrage (2,50 euro p.p.) voor licentiekosten en stookkosten.   

Nieuw gebruiksplan

Het nieuwe, uitgebreide protocol kunt u hier (.pdf) downloaden.

Verhuur van het gebouw weer beperkt mogelijk

Ons land gaat nog steeds gebukt onder de gevolgen van het coronavirus. De maatregelen die getroffen zijn raken de hele samenleving. Ook voor onze kerk betekent dit dat wij niet volledig op de gebruikelijke wijze ons kerkgebouw kunnen gebruiken. Gelukkig is het weer toegestaan zondagse erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten te organiseren in een 1,5 meter samenleving. Daarvoor is een protocol opgesteld, waarbij de voorschriften van het RIVM zijn opgenomen.


Sinds september is verhuur van onze zaal aan onze vaste gebruikers toegestaan binnen bepaalde vastgestelde kaders. De vaste gebruikers hebben een eigen protocol ingediend, waardoor gebruik van de zaal mogelijk is.

Het gebruik van onze ruimte is nog niet vanzelfsprekend en betreft maatwerk.  Overige aanvragen worden per aanvraag beoordeeld.  Neemt u daarom contact op met de agendabeheerders van onze kerk, de heer en mevrouw Van Voorst, bereikbaar via  bernavo@zonnet.nl of tel: 0346211391. U kunt uiteraard ook via het contactformulier naar de mogelijkheden vragen.

Oecumenische kerkdienst 30 augustus

Op 30 augustus houden we een oecumenische kerkdienst in de Maartenskerk.
 
Voor het bijwonen van de oecumenische viering van 30 augustus moet u zich aanmelden. Dat kan via de mail: corona-vieringensm@marthamaria.nl; vermeld daarbij naam, om welke specifieke viering het gaat, en met hoeveel huisgenoten u eventueel komt. Er zijn ongeveer 67 plaatsen in de kerk; na aanmelding via de mail krijgt men een bevestiging van deelname aan de viering. 
 

Kerkdienst 2 aug afgelast

Helaas is wegens ziekte van de voorganger de kerkdienst van 2 augustus afgelast. In deze tijden is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn. Over de komende kerkdiensten volgt snel een bericht.

Herstart van de kerkdiensten

Nadat Nederland op zondag 15 maart “op slot” ging is het fijn dat we samen “het naar de kerk gaan” kunnen oppakken.
Maar dit zal er nog wel even anders uitzien dan we een paar maanden geleden gewend waren. Voor uw eigen gezondheid én die van onze naasten houden we ons aan bepaalde regels. Alleen zo kunnen we een veilige kerkgang garanderen.

Hieronder (of klik hier voor een grotere versie) kunt u de verkorte versie van de regels rondom kerkbezoek vinden. Het uitgebreide protocol kunt u hier (.pdf) downloaden.
verkorte regels

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit plan is een levendig document en wordt bijgesteld zodra hier
aanleiding voor is.

Collecte

In de maanden april en mei hebben we 1 collecte gedaan voor de Voedselbank de Bilt. Het totale bedrag dat we hebben kunnen overmaken naar de Voedselbank De Bilt is € 1.983.
De komende maand willen we graag 2 collectes bij u onder de aandachtbrengen: collecte ten behoeve van kerk en collecte ten behoeve van noodhulp corona van kerk in actie. 

Maak uw gift over naar:
Collecte voor de kerk: NL08 INGB 0000 102 502 ovv “Collecte t.b.v. kerk”
Collecte voor de diaconie - Noodhulp corona: NL24 INGB 0000 351019 ovv “Corona”

Zicht op zondagse kerkdiensten

Het lijkt erop, dat we binnenkort op zondag weer bij elkaar mogen komen. Voor die tijd moet er nog wel het een en ander geregeld worden. Er moeten door de kerkenraad (en anderen) verplichte protocollen opgesteld worden. (hoe we de hygiene waarborgen -hoe we de anderhalve meter waarborgen, etc.) We gaan daar in de maand juni mee aan de slag. Dat betekent ook, dat we voorlopig afzien van de mogelijkheid om in juni al met 30 mensen bij elkaar te komen. We concentreren ons voorlopig op zondag 5 juli als moment waarop we weer samenkomen op zondag.

Ondertussen....tijdens corona

Tot die tijd houden we digitale kerkdiensten. Alles over de activiteiten tijdens corona leest u op deze pagina: http://www.pknmaartensdijk.nl/tijdenscorona.

 

Nieuwsbrief (tijdens corona-tijd) van 31 mei

Tijdens de corona-tijd houden we elkaar op de hoogte (onder andere) door digitale nieuwsbrieven. In deze editie gaat het over de beweging van compassie, de internetkerkdiensten en meer!

...

Nieuwsbrief (tijdens corona-tijd) van 22 mei

Tijdens de corona-tijd houden we elkaar op de hoogte (onder andere) door digitale nieuwsbrieven. In deze editie gaat het over de beweging van compassie, de internetkerkdiensten en meer!

...

Nieuwsbrief (tijdens corona-tijd) van 10 mei

Tijdens de corona-tijd houden we elkaar op de hoogte (onder andere) door digitale nieuwsbrieven. In deze editie gaat het over de beweging van compassie, de internetkerkdiensten en meer!

...

Nieuwsbrief (tijdens corona-tijd) van 2 mei

Tijdens de corona-tijd houden we elkaar op de hoogte (onder andere) door digitale nieuwsbrieven. In deze editie gaat het over de beweging van compassie, de internetkerkdiensten en meer!

...

Plotseling

In de BIJEEN staat het stuk Plotseling

Een tijdje gezocht naar een goede term om mijn bijdrage aan deze BIJEEN mee te beginnen. Dit is het geworden.

We kunnen er niet meer omheen, Corona....

...

Uit de Kerkenraad (mei 2020)

Op 6 april heeft de kerkenraad niet vergaderd in verband met het coronavirus. Wel is er een gesprek geweest met het College van Kerkrentmeesters...

Om te beginnen (april 2020)

Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).
 
Laten we elkaar liefhebben. De liefde komt bij God vandaan en als je lief hebt, ben je een kind van God.
1 Johannes 4 vers 7

Onze kerkdiensten zijn sinds een aantal weken online te volgen. We merken dat die uitzendingen aan een behoefte voldoen. Om je eigen kerk weer even van binnen te kunnen zien. Om wat vertrouwde gezichten te zien. Om samen te bidden. En noem maar op.

Beleidsplan 2020-2024

De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).

Uit de Kerkenraad (april 2020)

Op 2 maart heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: De puntjes op de i
- Werk aan gebouwen en inrichting
- Evaluaties


 

Corona-virus

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor de activiteiten van de Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. Alle activiteiten tot en met mei zijn afgelast. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid, het RIVM, de GGD en de PKN. Wel houden wij internet-kerkdiensten en kunt u zich inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief.

Uit de Kerkenraad (maart2020)

Op 3 februari heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: De puntjes op de i
- Werk aan gebouwen en inrichting
- Evaluaties


 

Om te beginnen (maart 2020)

Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Ik kan niet begrijpen dat mensen soms alleen maar aan zichzelf kunnen denken. Dat ze totaal geen compassie hebben voor de wereld om zich heen -zeker als die wereld anders is dan hun eigen wereld.

Soms vertellen mensen waarom ze veertig dagen vasten - waarom ze een tijdlang minder computeren -minder winkelen - minder TV kijken -minder vlees eten -minder luxe leven.

MUGGEN ZIFTEN

MUGGEN ZIFTEN is een bijdrage van Eduard Veroef in de Bijeen van Februari

Het werkwoord ‘ziften’ wordt niet vaak meer gebruikt behalve in de samenstelling die ik hierboven zette. En die uitdrukking betekent zoveel als ‘op alle slakken zout leggen’, bij de kleinste details stilstaan enz. Niemand van u zal verbaasd zijn als ik u beken dat dat helemaal bij mij past ....

maar deze keer wil ik uw aandacht vragen voor een klein detail dat veelal over het hoofd gezien wordt, maar dat toch wel van belang is.

Uit de Kerkenraad (februari 2020)

Op 6 januari heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Beleidsplan: Gebouwen en inrichting

 

Om te beginnen (februari 2020)

Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Afgelopen maand nam een collega-predikant afscheid van zijn gemeente. Daarbij bood hij zijn gemeente (en belangstellenden) een zondagmiddagconcert aan van Zijlstra.

dan wordt je bijna uitgenodigd om in zo’n tekst meer te horen dan zomaar wat woorden

Bericht van overlijden Janna Land-Muijs

Bericht van overlijden 

Janna Land-Muijs
* Snelrewaard, 14 februari 1931
† Maartensdijk, 21 januari 2020

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 25 januari om 12.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 11.15 uur gelegenheid tot condoleren. Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Ontmoetingskerk.

De rouwkaart kunt u hier inzien. 

Actie Kerkbalans 2020

Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de landelijke wervingscampagne “Actie Kerkbalans” gehouden.  Ook op onze vrijwilligers wordt een beroep gedaan. Want de mensen die de Bijeen bij u in de bus doen, brengen ook de enveloppe voor Actie Kerkbalans bij u langs. We wensen onze vrijwilligers veel succes!
....

Kantelpunt en Kiezen

In de BIJEEN schrijft Eric maand een stuk.

Vaak wordt gesproken over de donkere dagen voor Kerst. Net voor Kerst ligt de kortste dag, wat mij betreft kan je de kortste dag maar weer gehad hebben. Voor mij is het een kantelpunt.

Voor mij is het een kantelpunt.

Als ik er aan denk vraag ik aan anderen net na de kortste dag of je het al kan merken dat het eerder licht begint te worden. Dat is mijn manier om duidelijk te maken dat het lengen van de dagen weer is begonnen, we afscheid nemen van de donkere tijd.
...

De papieren zondagsbrief in 2020

Al ruim een jaar gebruiken we in de Ontmoetingskerk de beamer voor de liturgie en de mededelingen. En dit wordt als zeer prettig ervaren. Voorafgaand aan de dienst worden via de beamer de mededelingen gedaan en tijdens de dienst zingen we de liederen uit volle bost mee.  De mededelingen én de liturgie is informatie die u dus ook op de Zondagsbrief aantreft. Echter, nu de beamer tijdens de dienst frequent gebruikt wordt, zal het aantal Zondagsbrieven afnemen.

Zo willen we in 2020 meer Maatschappelijk Verantwoord Kerken


....

Uit de Kerkenraad (december 2019)

Op 2 december heeft de kerkenraad vergaderd over:
- Pastoraat in het beleidsplan
- Begroting Diaconie 2020
- naar Ghana

 

Om te beginnen (december 2019)

Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Midden in de nacht -aan het begin van (weer) een nieuw jaar, gaat bij ons thuis altijd een fles prosecco open. En terwijl we de wijn inschenken en opdrinken, wensen we elkaar het beste voor het nieuwe jaar. Proost! Op het nieuwe jaar!

Proost! Op het nieuwe jaar!

Jaarlijkse fruitbakjes op dankdag

Zaterdag 9 november gingen een aantal vrijwilligers aan de slag met het samenstellen van de jaarlijkse fruitbakjes tbv dankdag. Ruim 60 bakjes werden gevuld met het ingezamelde fruit en lekkernijen. Op zondag 10 november worden deze bakjes na afloop van de dienst door gemeenteleden bezorgd bij ouderen, mantelzorgers, etc. Mooi om te zien dat zoveel mensen zich hier voor in zetten.

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk