Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading

Korte weergave van het ontstaan van de Protestantse gemeente
Maartensdijk-Hollandsche Rading

Gereformeerde Kerk
Na de eerste bijeenkomsten in 1889 van gereformeerden mensen uit Maartensdijk in een boerderij werd in 1891 het kleine kerkje aan de Dorpsweg in Maartensdijk in gebruik genomen. Op zondag 2 juli 1967 wordt de eerste kerkdienst gehouden in de kerk aan de Kon. Julianalaan. In 1982 krijgt deze kerk de naam Ontmoetingskerk.

Hervormde gemeente Advent
Op de avond van 4 oktober 1935 kwamen zes mensen bijeen in het huis van de heer en mevrouw Van ’t Pad aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Allen waren lid van de Hervormde Kerk en behoorden officieel tot de Hervormde gemeente in Maartensdijk. Allen waren voor de oprichting van een eigen vereniging, dit werd de Vereeniging tot Evangelisatie. De eerste jaren werd er 'gekerkt' in voorlopige behuizingen. Op 19 oktober 1938 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Dit gebouw werd in drie maanden tijd gebouwd. In 1968 werd de naam van de vereniging omgezet in Hervormde gemeente Advent en kreeg het gebouw de naam Adventkapel. Na 1960 werden ook in Maartensdijk namens deze Hervormde gemeente kerkdiensten gehouden.

Samen op Weg gemeente
Op 9 september 1984 federeerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Advent tot een Samen Op Weg gemeente.
PKN gemeente in wording
Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland in 2004 heeft de toenmalige kerkenraad van de Samen Op Weg gemeente besloten tot een fusie.

PKN
Op vrijdag 13 mei zijn de officiële papieren getekend bij de notaris. De gemeente is een PKN gemeente en heet nu officieel:
Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading.\

terug