Pastoraat Pastoraat

Persoonlijk Pastoraat
Deze pastorale zorg wordt verleend door de predikant, de ouderenwerker en de ouderlingen aan individuele gemeenteleden of gezinnen.

LRP
We werken binnen de ledenadministratie met LRP, dat gehanteerd wordt door de meeste PKN kerken. De LRP is de Ledenregistratie Protestantse Kerk. We werken met 3 wijken waarvan de ligging is bepaald op basis van poscode. 

Alle personen en hun gezinsleden van 75+ zijn uit deze drie wijken gehaald. Zij vallen onder de pastorale zorg van ds. René Alkema en ouderenwerker Jan Grootendorst. Deze ouderenwijk vormt de 4e wijk. René Alkema en Jan Grootendorst hebben een onderlingen verdeling aangebracht binnen de ouderenwijk.

Bij de 3 wijken die vastgesteld zijn op basis van postcode wordt een wijkouderling met de coördinatie belast, per postcodereeks is daarbij een contactpersoon behulpzaam. 

Indeling op basis van postcode:

Wijk 1 Ouderling : Eduard Verhoef


1111AA - 3599ZZ, Gerda Veenstra 
3600AA - 3699ZZ, Johan de Waal 
3700AA - 3737ZZ, Eric Kuijvenhoven
3738AA-3738CB, Riet Postel
3738CC-3738CC, Corine de With 
3738CD-3738CK, Riet Postel
3738CL-3738CM, Corine de With 
3738CN - 3738CT, Jeannette van de Bunt
3738CU - 3738CZ, Corine de With 
3738DA - 3738DG, Corrie van Es
3738DH - 3738DK, Renske Valk
3738DL - 3738DS, Frits Postel
3738DT - 3738DZ, Els Leeuwis
3738EA - 3738EJ, Henny Broekhuizen

Wijk 2 Ouderling : Anja Nauta

3738EK - 3738ES, Joke Vermeulen 
3738ET - 3738EZ, Kees van Altena
3738GA - 3738GB, Ria Timmer
3738GC - 3738GH, Anja Nauta
3738GJ - 3738GK, Aarisje Kuijvenhoven
3738GL - 3738GN, Janny Kok
3738GO - 3738GP, Greet Hund
3738GR - 3738GZ, Elly de Wilde
3738HA - 3738JZ, Wilrik de Rooij
3738KA - 3738MZ, Johan de Waal 
3738NA - 3738SC, Helen van de Kamp
3738SD - 3738SZ, Corrie Verschuur
3738TA - 3738TD, Joke van Stralen
3738TE - 3738TJ, Argo Burger
3738TK - 3738TZ, Jannie de Graaf
3738UA - 3738VD, An Stijlaart

Wijk 3 Ouderlingen : Simone Masmeijer en Corrie van Es

3738VE - 3738VN, Trijnie de Groot
3738VO - 3738VZ, Bram Hund
3738WA - 3738WZ, Truus Doornebal
3738XA - 3738ZZ, Henk Renes
3739AA - 3739JZ, Aukje Hoomoedt - Wind
3739KA - 3739KE, Gerda Veenstra 
3739KF - 3739KZ, Jannie Tuls
3739LA - 3739LJ, Marianne Boorsma
3739LK - 9999ZZ, Gerda Veenstra 

terug