Om te beginnen (maart 2020)

Om te beginnen is de column van Ds. Rene Alkema uit de BIJEEN (het kerkblad van de gemeente).

Ds. René Alkema
Ik kan niet begrijpen dat mensen soms alleen maar aan zichzelf kunnen denken. Dat ze totaal geen compassie hebben voor de wereld om zich heen -zeker als die wereld anders is dan hun eigen wereld.

We hebben in de maand februari in de kerk iedere week uit de bergrede gelezen. De bergrede, waarin Jezus zijn toehoorders -en uiteindelijk zijn wij dat- aanspoort om handen en voeten te geven aan geloven. Wie zegt te geloven, hoort daar op de een of andere manier naar te handelen.
Jezus vertelt in de bergrede op een gegeven moment over vasten. Dat is wel heel toepasselijk om juist nu iets over vasten te horen. De veertigdagentijd kun je (van oudsher) ook de vastentijd noemen. En steeds meer mensen vasten ook in deze tijd.
Wanneer jullie vasten… In de bijbelse tijd was het duidelijk wat vasten was: niet eten, niet drinken -in ieder geval: minder eten, minder drinken. In onze tijd kun je dat er nog steeds onder verstaan.
Maar we vullen het ook anders in. Bijvoorbeeld: een tijd lang minder computeren, een tijd lang minder winkelen, een tijd lang minder TV kijken, een tijd lang minder vlees eten, een tijd lang minder luxe leven.

Ook Jezus vast. Hij is -direct na zijn doop in de Jordaan- 40 dagen in de woestijn. En al die tijd eet hij niet. Ik heb ergens gelezen, dat je dat net kunt uithouden. Het is op het randje. Na 40 dagen ben je heel erg verzwakt. Dat doet dit vasten met Jezus. Dat hij fysiek niet op z’n best is.
En hoe zit dat met zijn mentale weerbaarheid na die 40 dagen? Daar probeert de duivel -de diabolos gebruik van te maken. Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen… Ik geef u de macht over alles, als u in aanbidding voor mij neervalt… Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven dat de engelen over u waken…
Het is voor Jezus -na die veertig dagen -in zijn conditie- misschien wel heel aantrekkelijk om aan jezelf te denken -om voor jezelf te kiezen -om ja te zeggen. Maar Jezus doet dat niet -hij denkt niet aan zichzelf -hij kiest niet voor zichzelf -hij zegt geen ja.

Daarbij vergeleken is wat Jezus in de bergrede over vasten zegt een peulenschilletje. Het enige wat hij vraagt is dat je je er niet op laat voorstaan. Als je vast, doe dat dan niet schijnheilig -als je vast, doe dat dan niet om respect van anderen te verkrijgen.
Zou je dat ook op de een of andere manier verdere invulling kunnen geven? Soms vertellen mensen waarom ze veertig dagen vasten - waarom ze een tijdlang minder computeren -minder winkelen - minder TV kijken -minder vlees eten -minder luxe leven. Dat doen ze dan om tijd over te houden voor anderen. De tijd die ze overhouden, besteden ze aan andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld vragen aan iemand hoe het met hem gaat, je kunt bij iemand op bezoek gaan, je kunt iemand ergens mee helpen. En het geld, dat ze overhouden, besteden ze ook aan andere mensen. Je kunt het bijvoorbeeld geven aan mensen, die weinig geld te besteden hebben.
Niet om er zelf beter van te worden -niet om zelf allemaal complimentjes te krijgen. Wie op die manier vast, schaart zich in ieder geval in de traditie van Jezus.
ds. René Alkema
 
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk