Uit de Kerkenraad (december 2019)

Op 2 december heeft de kerkenraad vergaderd.

Pastoraat in het beleidsplan
In deze vergadering heeft de kerkenraad de reacties op het onderwerp “Pastoraat” besproken, die gegeven zijn tijdens de gemeenteavond van 28 mei of daarvan apart, schriftelijk.
Uit de reacties komt naar voren dat vanuit de gemeente “omzien naar elkaar” een belangrijk thema van het Pastoraat is. De kerkenraad zorgt er voor dat in het beleidsplan duidelijk wordt gemaakt hoe dit thema binnen het Pastoraat vorm gegeven wordt. Een voorbeeld is “omzien naar nieuw ingekomenen”: Dit is expliciet toebedeeld aan ouderlingen. De wijkindeling naar postcode èn toegang tot de ledenadministratie voor iedere ouderling maakt dit gemakkelijk en sluitend.
De folder over onze gemeente en de Gemeentegids maken het eenvoudig uit te leggen hoe onze gemeente is en wat er gebeurt.
In de vergadering van januari zal de kerkenraad het onderwerp “Gebouwen en Inrichting” bespreken.

Begroting Diaconie 2020
Zoals in de vorige BIJEEN is aangekondigd, buigt de kerkenraad zich in deze vergadering over de begroting van de Diaconie voor het komende jaar 2020. Omdat deze begroting zich goed laat vergelijken met die voor het huidige jaar 2019, besluit de kerkenraad zonder veel discussie deze goed te keuren.
Hartelijk dank aan Miranda Verheul voor haar werk als penningmeester van de Diaconie!

naar Ghana
I gaat in het kader van haar studie verpleegkunde met enkele medestudenten op reis naar Ghana. Zij vraagt aan de kerkenraad toestemming om activiteiten in de Ontmoetingskerk te mogen organiseren die haar in staat stellen donaties te doen aan projecten die zij bezoekt.
De kerkenraad steunt dit initiatief van harte, het is goed om te zien dat onze gemeenteleden ook ver buiten ons dorp het werk van Christus vorm geven.

De kerkenraad vergadert weer op maandag 6 januari.

        Namens de kerkenraad,
        Toon Moene (toon@moene.org).
        telefoon: (0346) 21 42 90.
 
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk