Uit de Kerkenraad (februari 2020)

Op 6 januari heeft de kerkenraad vergaderd.

Beleidsplan: Gebouwen en inrichting.
Het belangrijkste punt op de agenda van deze kerkenraadsvergadering was de bespreking van het laatste onderdeel van het beleidsplan: Gebouwen en inrichting. Als basis voor het gesprek dienden de ingezonden reacties op het concept-beleidsplan met betrekking tot dit onderwerp en hetgeen besproken was tijdens de gemeenteavond van 28 mei vorig jaar.

Een belangrijk uitgangspunt dat uit de bespreking in de kerkenraadnaar voren kwam: Als er plannen gemaakt worden voor herinrichting van onze gebouwen moet (lang) vooraf met de gemeente worden gesproken over deze plannen, zodat het brede scala aan opvattingen hierover meegenomen wordt. Voor de Ontmoetingskerk en kerkzaal daarvan gelden ook een aantal randvoorwaarden:
  • Het aantal zitplaatsen is tijdens zondagse erediensten ruim voldoende, maar bij doordeweekse rouwdiensten maar ternauwernood genoeg.
  • De verwarming is tussen de kerkbanken adequaat, maar op het podium nauwelijks toereikend (kerstnachtdienst !). Dit beperkt de mogelijkheid om voorin banken te verwijderen zonder verdere wijzigingen in het verwarmingssysteem.
  • Wijzigingen in het verwarmingssysteem moeten toekomst gericht zijn (met het oog op uitfasering van gas als energiebron).
  • De akoestiek van de kerkzaal is slecht door de vele kale (sterk weerkaatsende) oppervlakken. Dit valt de organisten op, maar leidt ook tot klachten van verstaanbaarheid bij ouderen.
  • De inrichting van de kerkzaal kent een aantal historische onderdelen, die niet zonder meer ingeruild kunnen worden voor een “modernere uitstraling”.
De kerkenraad concludeert dat huidige indeling van de kerkzaal weliswaar niet flexibel is, maar voldoet voor het gebruik dat er nu van gemaakt wordt en voor zover dat in het beleidsplan wordt
voorzien.

De kerkenraad vergadert weer op maandag 3 februari.

Namens de kerkenraad,
Toon Moene (toon@moene.org).
telefoon: (0346) 21 42 90.
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk