Uit de Kerkenraad (april 2020)

UIT DE KERKENRAAD
Op 2 maart heeft de kerkenraad vergaderd.

Het voelt onwezenlijk aan verslag te doen van een vergadering die slechts drie weken geleden heeft plaatsgevonden, terwijl de wereld om ons heen zo drastisch veranderd is door het coronavirus. We zoeken nog naar mogelijkheden om als kerk onze pastorale en diakonale rol in de nieuwe omstandigheden goed vorm te geven. Elders in deze BIJEEN vindt u daar meer over.

Beleidsplan 2020-2025
In deze vergadering heeft de kerkenraad het beleidsplan definitief vastgesteld. Nu zal het gepubliceerd worden; allereerst op onze website, maar een ieder die liever van papier leest, kan aan de scriba een gedrukt exemplaar vragen

Werk aan gebouwen en inrichting
De eerste actie onder deze vlag is het vervangen van de lampen in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. Om de inbreng van gemeenteleden in de keuzes die hiermee samenhangen te vergroten, was door het College van Kerkrentmeesters een ochtend-bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 29 februari. Daar werd een voorkeur duidelijk voor een bepaalde keuze, die zowel mooi is als functioneel.
Het leek de kerkenraad goed deze keuze een aantal weken in de ontmoetingsruimte te etaleren, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden hiervan op de hoogte zijn, en daarna de definitieve beslissing tot aanschaf te nemen.
Dit leidde helaas tot een verschil van inzicht tussen kerkenraad en CvK dat op het moment van schrijven nog niet is opgelost.

Het moge duidelijk zijn dat de beperkingen door het coronavirus dit “etaleren in de ontmoetingsruimte” momenteel onmogelijk maakt.

Evaluaties
Alle kerkenraadsleden vonden de presentatie over Gambia, door René en Jeannette van de Bunt, buitengewoon inspirerend. We zijn zeer benieuwd wat er verder met de school, de leerkrachten en de leerlingen gaat gebeuren als wij hen financieel kunnen steunen.

De kerkenraad vergadert - indien mogelijk - weer op maandag 6 april.

Namens de kerkenraad,
Toon Moene (toon@moene.org)
telefoon: (0346) 21 42 90

terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk