Beleidsplan 2020-2024

De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).

Het plan heeft de volgende hoofdstukken en is opgesteld voor de periode 2020-2024: 
 • Beschrijving van de gemeente
 • Missie en visie
 • Organisatie
 • Gemeente zijn
 • De erediensten
 • Pastoraat
 • Diaconie
 • Jeugd en jongerenwerk / kinderleerhuis
 • College van kerkrentmeesters
 • Inrichting kerkzaal Ontmoetingskerk
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Tot Slot
Mocht u een papieren versie op prijs stellen, wilt u dat dan aangeven bij de scriba. 

Eric Kuyvenhoven
Spechtlaan 13 Maartensdijk
telefoonnummer 0346-211804,
email scriba@pknmaartensdijk.nl
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk