Welkom op onze website Welkom op onze website

De Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de Adventkapel in Hollandsche Rading maken deel uit van de protestantse gemeente Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading. Onze gemeente wil voor iedereen een herberg zijn. We vertellen over de Bijbel en Jezus Christus; over dat prachtige verhaal en over het hier en nu. Iedereen is welkom.

Kerkdiensten en andere activiteiten staan in de agenda

Wekelijkse erediensten
Elke zondagmorgen vinden er zowel in Maartensdijk als in Hollandsche Rading erediensten plaats. In Maartensdijk begint de bijeenkomst om 09.30 uur, in Hollandsche Rading om 11.00 uur.

Maandelijkse Ontmoetingsdiensten
In het restaurant van Dijckstate in Maartensdijk vindt elke eerste vrijdag van de maand een Ontmoetingsdienst plaats. Aanvang 19.30 uur.

Middagdiensten
In de periode september tot en met maart (december niet) vindt elke laatste zondag van de maand een middagdienst plaats. Aanvang 17:00 uur.

 
Contact Contact

Predikant

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:
 


Kerkelijk werker

   Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: 


Voorzitter Kerkenraad
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290

Algemene informatie en Scriba


College van Kerkrentmeesters