PKN
Protestantse gemeente Maartensdijk - Hollandsche Rading
 
Welkom op onze website Welkom op onze website

--------------------------------------------------------------------------------

De Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de Adventkapel in Hollandsche Rading maken deel uit van de PKN Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading.

Wekelijkse erediensten
Elke zondagmorgen vinden er zowel in Maartensdijk als in Hollandsche Rading erediensten plaats. In Maartensdijk begint de bijeenkomst om 09.30 uur, in Hollandsche Rading om 11.00 uur.

Maandelijkse Ontmoetingsdiensten
In het restaurant van Dijckstate in Maartensdijk vindt elke eerste vrijdag van de maand een Ontmoetingsdienst plaats. Aanvang 19.30 uur.
----------------------------------------------------------------------------


NIEUWS


Nieuw/aangepast op de site:


21-05-2017 Zondagsbrief  van 21-5-2017 bij  "Nieuwsbrief" geplaatst.
02-05-2017 BIJEEN van mei geplaatst bij "BIJEEN".


Diensten:

Zondag 28 mei is er om 9:30 uur een dienst in de Ontmoetingskerk.

Om 11:00 uur is er een dienst in de Adventkapel.


Gezongen in de dienst op 21 mei lied 704 vers 1 en 3:

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven.
van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

 


Adresgegevens kerkgebouwen:
Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057

Adventkapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579

Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
 Telefoonnummer: 0346-217300

 

 
 
 

Inloggen

Contact mogelijkheden
Predikant

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:

Kerkelijk werker:


Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: 


Voorzitter kerkenraad:
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290
 


Dit emailadres hoort bij deze
gemeente en deze website:
uw kunt opmerkingen mailen of vragen
stellen over de website
of erop geplaatste stukken.


Vragen en opmerkingen aan de
kerkrentmeesters kunt U richten
aan het hierboven vermelde
emailadres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.