Informatie over de diensten.

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
Er geldt een maximum van 50 aanwezige gemeenteleden per dienst. Van tevoren aanmelden is niet meer nodig. Wij noteren uw naam bij binnenkomst op een lijst. U kunt u uw handen ontsmetten. We zouden het verder fijn vinden als u een mondkapje draagt zolang u loopt in het kerkgebouw. Als u op uw plaats zit, hoeft u uw mondkapje niet op te houden. Ook zullen er drie zangers aanwezig zijn om de liederen te zingen.

Kerkdiensten in de Adventkapel
Er geldt een maximum van 16 aanwezige gemeenteleden per dienst. Van tevoren aanmelden is niet meer nodig. Wij noteren uw naam bij binnenkomst op een lijst. U kunt u uw handen ontsmetten. We zouden het verder fijn vinden als u een mondkapje draagt zolang u loopt in het kerkgebouw. Als u op uw plaats zit, hoeft u uw mondkapje niet op te houden. In de Kapel zullen er geen zangers aanwezig zijn.

Wel aanmelden: Op 11 juli wordt aanmelden voor de dienst in de Adventkapel op prijs gesteld. Op die dag nemen we afscheid van de organiste en komt het maximum aantal bezoekers van 16 mogelijk in beeld.

De mensen met een functie (predikant -organist -koster -beamerteam, etc.) vallen niet onder het getal van de 50 mensen in de Ontmoetingskerk en de 16 mensen in de Kapel.


Gebruiksplan 7.0   Gebruikplan kerkgebouw in coronatijd versie 7.0
 

Beleidsplan 2020-2024

De afgelopen periode hebben we als gemeente een beleidsplan opgesteld. Het concept beleidsplan is besproken tijdens de gemeenteavond op 28 mei 2019 en is definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 2 maart 2020.

U kunt het beleidsplan hier downloaden (.pdf).