contactinformatie contactinformatie

Predikant

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:

Kerkelijk werker:


Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email: 


Voorzitter kerkenraad:
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290
 


Dit emailadres hoort bij deze
gemeente en deze website:
uw kunt opmerkingen mailen of vragen
stellen over de website
of erop geplaatste stukken.


Vragen en opmerkingen aan de
kerkrentmeesters kunt U richten
aan het hierboven vermelde
emailadres.

 
Adressen kerkgebouwen Adressen kerkgebouwen

Adresgegevens kerkgebouwen:
Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057

Adventkapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579

Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-217300