contact en gebouwen contact en gebouwen
Adressen kerkgebouwen
 

 
Ontmoetingskerk
Kon. Julianalaan 26
3738 VC Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-212057
Klik hier voor de huurmogelijkheden
Adventskapel
 
Adventskapel
Tolakkerweg 14
3739 JN Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 035-5771579
 
Dijckstate
Maertensplein 98
3738 GR Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-217300
 
     
Kerkelijk Werker & Predikant
 
Jan Grootendorst
 

Kerkelijk Werker
Jan Grootendorst

Dhr. J. Grootendorst
Boomklever 12
3738 SG Maartensdijk
Telefoonnummer 0346-212904
Email:

 
Rene Alkema

Predikant
René Alkema

Ds. R. Alkema
Marsupilamihof 1
1336 HX Almere
Telefoonnummer: 06-12510037
Email:
     
Kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters
 
Kerkenraad Voorzitter kerkenraad:
Dhr. T. Moene
Telefoonnummer 0346-214290


Scriba kerkenraad:
Eric  Kuyvenhoven
Spechtlaan 13 Maartensdijk telefoonnummer 0346-211804, email
 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente
College van Diakenen
 
Lees meer over de diaconie.
 
College van kerkrentmeesters Lees meer over het college van kerkrentmeesters.
     
Ledenadministratie, algemene vragen & website
 
Ledenadministratie/ 
Kerkelijk Bureau
Dhr. Wil Leeuwis
Prinsenlaan 11
3738 VE Maartensdijk
Telefoonnummer: 0346-211232
Email: 

Wijzigingen betreffende uw persoonlijke gegevens, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing etc. kunt u doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Bij voorkeur schriftelijk aan het hierboven vermelde (e-mail)adres.

Belangrijk!
Bij verhuizing wordt u -in de regel- automatisch door de landelijke ledenregistratie naar de gemeente overgeschreven waar u gaat wonen. U moet dus zelf in de gaten houden of u in een andere kerkelijke gemeente terecht komt. Wilt u toch bij uw 'oude' gemeente blijven horen, dan moet u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van uw nieuwe gemeente en een verzoek tot overschrijving doen.
 

Website en algemene vragen

 
terug