Nieuws over de diensten.

Middagdienst 28 februari

Op zondag 28 februari staat alweer de tweede middagdienst op het
programma. Vorig jaar was het als gevolg van de Corona pandemie
stil gevallen.
Op 31 januari zijn we begonnen met Ronny van Renswoude over de
eenzaamheid die door de epidemie is ontstaan en wat God hierin
voor jou kan betekenen. Voor deze dienst hadden we de band
“Revelation” uitgenodigd maar toen halverwege januari de
maatregelen door de regering werden verzwaard en dat de PKN
adviseerde om geen voorzangers meer in de ’on-line diensten’ te
gebruiken waren wij genoodzaakt om ook de band te annuleren.
In de aankomende dienst van 28 februari zal wanneer de
maatregelen weer enigszins versoepeld worden de band
“Revelation” zijn medewerking verlenen. Voorganger in deze dienst
is de heer Durk Muurling, voorganger van de Vrije Evangelie
Gemeente uit Elburg. In deze dienst neemt Durk ons mee in het
thema met betrekking tot “de ongelijkheid” in de wereld.
Durk is een bijzonder inspirerend mens die zichzelf beschrijft: “Met
passie voor God wil ik het evangelie delen binnen de digitale wereld,
maar ook de fysieke uiteraard. Ik ben zelf geënthousiasmeerd door
Gods woord en kan en wil niet anders dan dit delen. Het woord is zo
breed en zo diep dat iedereen er wel wat uit kan halen”.
Helaas zal na afloop van de dienst de gezamenlijke maaltijd nog niet
door kunnen gaan.
We hopen natuurlijk dat we weer bezoekers bij de dienst mogen
toelaten, maar gelukkig kunnen we de dienst via ‘Kerkgemist.nl’
meekijken of op een later moment terugzien.

Werkgroep middagdiensten 

Kerkbalans 2021:

Info over kerkbalans 2021Kerkdiensten in de komende tijd
De kerkenraad heeft deze week overlegd hoe we de komende tijd kerkdiensten kunnen houden. Op zich worden er in deze nieuwe lock-downperiode aan de kerken geen nieuwe en andere maatregelen opgelegd dan tot nu toe. We mogen nog steeds maximaal dertig mensen ontvangen, zolang we de 1,5 metermaatregel kunnen handhaven.
Nu de maatregelen op andere terreinen wel aanzienlijk zijn aangescherpt, is het evenwel de vraag of we op dezelfde manier verder willen gaan. Kunnen we het verantwoorden naar onszelf toe? Kunnen we het verantwoorden naar de maatschappij toe?
Als we op dezelfde manier verdergaan, moeten we in ieder geval nog strikter dan tot nu toe toezien dat al “onze” maatregelen worden nageleefd. Dat wil o.a. zeggen: mondkapje op tot aan je plek in de kerk -de aanwijzingen van de “handhavers” nakomen -maximaal 30 gemeenteleden. We hebben de “voors en tegens” besproken en komen tot dit besluit:


 
Dienst in de Ontmoetingskerk zonder gemeenteleden
Zondag 27 december
Zondag 3 januari
Zondag 10 januari
Zondag 17 januari
Zondag 24 januari
Zondag 31 januari
Zondag 7 februari (geen dienst vanwege sneeuwval)
Zondag 14 februari
Zondag 21 februari
Zondag 28 februari

 
Geen dienst
Adventkapel

Voorlopig tot en met 28 februari geen diensten in de Adventkapel Dienst online bijwonen:  Dienst bijwonen

Kinderkerstfeest Hollandsche Rading:
Een heleboel rond kerst kan dit jaar niet “live” doorgaan
Ook het kinderkerstfeest van de Kapel in Hollandsche Rading niet.
Het wordt al 80 jaar lang elk jaar voor (kleine) kinderen georganiseerd.

Dit jaar zijn we “digitaal” gegaan -via een padlet.
Op de padlet staan wat liedjes en kleurplaten.
En een filmpje van het kerstverhaal.
En ook een verhaal, dat speciaal voor deze digitale kinderkerst is opgenomen en door Corrie van Es wordt verteld.
Zelfs de traditionele mandarijn en chocolademelk op het eind ontbreken niet.

Kijk snel op:  Kinderkerstfeest Hollandsche Rading

Aanmelden voor een dienst
De corona-maatregelen zijn aangescherpt. Dat heeft consequenties voor onze kerk. We hanteren een maximum aantal van 30 kerkgangers (het gaat om maximaal 30 bezoekers, dit is buiten allen die een rol hebben tijdens de dienst, ook kinderen tot en met 12 jaar vallen buiten het maximum van 30).

Omdat we teleurstellingen bij aankomst bij de kerk willen voorkomen introduceren we vanaf nu een systeem waarbij we werken met aanmeldingen voor de dienst.

U kunt uw komst aanmelden door te mailen naar aanmelden@pknmaartensdijk.nl of te bellen met Eric Kuijvenhoven 06-21121400.
Wilt u aangeven voor welke dienst u zich wilt aanmelden en met hoeveel personen u wilt komen.  
U blijft dus van harte welkom om op zondag naar de kerk te komen.  Wel graag even aanmelden, bij voorkeur uiterlijk op zaterdag om 18:00 uur voor de dienst van de volgende zondag.  
Na het aanmelden ontvangt u een ontvangstbevestiging.

01-02-2021: Nieuw: kleine aanpassingen in het gebruiksplan (versie 5.0) zijn doorgevoerd.

Nog steeds van toepassing: de huisregels
Hieronder (of klik hier voor een grotere versie) kunt u de verkorte versie van de huisregels rondom kerkbezoek vinden. 
terug

Agenda

Kerkdienst Ontmoetingskerk

28 feb 2021 om 09:30
In verband met corona-maatregelen is er een protocol van toepassing. Voor u naar de kerk komt moet u zich aanmelden. Hoe dat gaat en welke huisregels er gelden leest u in dit bericht.

Voorganger: -
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk