di 28 mei 2019  om 19:00
Gemeente-avond

Gemeenteavond over het Beleidsplan en de inrichting van de kerkzaal
Locatie: Ontmoetingskerk, Maartensdijk (adres)

19:00 Inloop met koffie
19:30 Opening en inleiding
20:00 Gesprekken en werkvormen
21:45 Conclusies en aanbevelingen aan de kerkenraad

Het (voorlopige) Beleidsplan wordt vooraf aan de bijeenkomst samen met BIJEEN verspreid.

terug